RE: سويا استخوان‌هايتان را محکم مي‌کند

#100610
ezamani
مشارکت کننده

[align=justify]ثابت شده است که رژیمهای با مبنای گیاهی خصوصا سویا باعث جلوگیری از پوکی استخوان می شوند. سویا دارای میزان پائینی از اسیدهای آمینه گوگرددار است که این اسید آمینه ها مانع جذب کلسیم می شوند.
پروتئینهای سویا باعث هموستاز کلسیم شده و باعث کاهش دفع ادراری کلسیم در زنان یائسه می شود. دلیل این امر میزان کمتر اسیدهای آمینه سولفور دار در آن می باشد همچنین ایزوفلاونها هم باعث افزایش جذب روده ای کلسیم می شوند و باعث بهبود هموستاز کلسیم می گردند. ايزوفلاون‌ها با افزايش شاخص‌هاي استخوان سازي و مهار شاخص‌هاي خوردگي استخوان موجب تغيير متابوليسم استخوان در جهت حفظ توده استخواني به ويژه در افراد در معرض خطر مي‌شوند. علاوه بر اين مصرف تركيبات سويا مي‌تواند از شكسته شدن كلاژن كه اصلي‌ترين پروتئين ماتريكس استخوان است،‌ جلوگيري نمايد. [/align]