RE: رژيم غذايي كم كالري براي سلامت قلب بيماران ديابتي چاق، مفيد است

#101487
Shafiei
مشارکت کننده

به نظر، رژیم های کم کالری برای آهسته کردن روند برخی از بیماری ها از قبیل MSنیز مفید هستند ، بر این اساس که تولید رادیکال های آزاد و در نتیجه آسیب بافتی کمتری را در پی خواهند داشت.