RE: رنگ‌های مصنوعی مواد غذايی بر رفتار کودکان بيش فعال تاثیر نام

#96189
nikbakht
مشارکت کننده

من هم با شما موافقم احتمالا خودش به تنهایی باعث بیش فعالی نمی شه ولی در تشدید این حالت تاثیر داره.[hr]
خواهش می کنم توکلی جون. :blush: