RE: دریافت روزانه منیزیم و کاهش خطر سکته

#98234
amini
مشارکت کننده

ممنون خانم صمدی.میشه توضیح دهید که برای دریافت بیشتر منیزیم باید از چه موادغذایی بیشتر استفاده کرد؟