RE: خاکستر سيگار مادر بر پوست نوزاد

#98325
madjd
مدیرکل

استعمال دخانیات در دوران بارداری خطر تولد نوزاد بیش فعال را افزایش می‌دهد .