RE: جعفری؛ خوش‌بو کننده طبیعی دهان

#98221
nikbakht
مشارکت کننده

استفاده از جعفری در غذاهای بودار که حاوی تخم مرغ و گوشت هستند نیز به بهبود عطر غذا کمک زیادی می کند.