RE: ته چین قارچ و مرغ

#100140
madjd
مدیرکل

یعنی مرغ و قارچ و زرشک را با هم مخلوط کرده و روی ما بین دو لایه برنج می گذاریم؟