RE: تنقلات رنگی

#98735
Zohre Azimi
مشارکت کننده

من فکر می کنم بچه هایی که شبها تا دیر وقت بیدار هستند خواب بعد از ظهرشون زیاده .
اگر بعد از ظهر ها نخوابند و بازی یا فعالیت بدنی داشته باشند که حسابی خسته بشن دیگه نمی تونن شبها مقاومت کنن.
یک راه دیگه اینه که چراغ ها رو ساعت 9 خاموش کنید و وانمود کنید که همه می خوان بخوابن. بعد از اینکه بچه خوابید، چراغ ها و تلویزیون رو با صدای کم روشن کنید .
ما از این روش استفاده می کنیم.