RE: تغذیه و بیماری ام اس

#98456
zahra jamshidi
مشارکت کننده

با توجه به ژورنا که کلابی که اخیراً در اون شرکت داشتیم به مورد 2 و 5 بیشتر تاکید می شود :
یعنی دریافت بیشتر اسیدهای چرب امگا3 و اسید اولئیک موجود در روغن زیتون