RE: تعریق در ورزش

#98039
nikbakht
مشارکت کننده

عرق کردن لزوما نشانگر تلاش و تقلای بدن نیست. عرق کردن می تواند راهی باشد برای این که بدن خودش را سرد کرده و دمای خود را کاهش دهد. لذا ممکن است بدون این که عرق کنید مقدار مشخصی کالری که مد نظرتان است را مصرف نمایید. مثلا ممکنه برای افزایش کالری مصرفی تان از پیاده روی و تمرین با وزنه های کوچک بهره جسته باشید.