RE: تاثیر امگا ۳ در پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه

#100687
farzaneh negahban
مشارکت کننده

اخیرا چند مطالعه اپیدمیولوژیک توسط محققین دانشگاه سیدنی صورت گرفت. در یکی از این مطالعات به بررسی رابطه بین دریافت غذایی PUFA(n-3, n-6 and α-linolenic acid)، ماهی و شیوع بیماری های مزمن کلیوی پرداخته شد.

این مطالعه بین سالهای (1997-9)، بر روی 2600 شرکت کننده بالای50 سال صورت گرفت. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه های جمع آوری شده و مقدار مصرف PUFAو ماهی در برنامه غذایی آنها محاسبه شد. کراتینین سرم نیز اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، در افرادی که بیشترین دریافت غذایی از اسیدچرب های بلند زنجیره n-3 (امگا 3) را داشتند احتمال ابتلا به بیماری های مزمن کلیوی به طور قابل توجهی کمتر از افرادی بود که کمترین مصرف را از این دسته از اسیدهای چرب داشته اند. علاوه براین که مصرف مواد غذایی حاوی امگا 3 بر سلامت خیلی از اعضائء دیگر بدن موثر است.