RE: به کودکان رژیم سخت غذایی ندهید

#100730
zahra jamshidi
مشارکت کننده

اصولاً رژیم غذایی کاهش وزن در کودکان ممنوع می باشد چراکه مانع رشد نرمال آنها خواهد شد .
تنها اصلاح عادات غلط غذایی با توجه به شرایط وی توصیه می شود .