RE: این گیاه مانع از فراموشی می شود

#100206
s.samadi
مشارکت کننده

به نظرتون کرفس پخته منظورم خورشت کرفس هست . این خاصیت رو با همین شدت یا کمتر داره یا فلاونوئیدهاش آسیب می بینن؟