RE: اهميـت ورزش هـاي آبـي در دوران بـارداري

#98674
s.samadi
مشارکت کننده

راستش رو بخواهید این مطلب رو یک متخصص زنان و زایمان معتبر نقل کردند و من چون رشته ام زنان نیست علتش رو نمی دونم . ولی نقلاین مطلب رو مهم دونستم