RE: اقدام زودهنگام می تواند مانع از بروز مرض قند شود

#98649
madjd
مدیرکل

ممنون
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است