RE: آیا پوست گیری سبزیجات ریشه ای ضرورت دارد؟

#99203
s.samadi
مشارکت کننده

چقدر جالب این در حالی است که در آبمیوه فروشی های ما هویج پوست کنده نمی شه بنابراین بهتره کمی بیشتر دقت کنیم