RE: آیا واقعا قرص لاغری معتبری وجود دارد

#97338
zahra jamshidi
مشارکت کننده

بله
قرص هایی معتبری وجود دارند که به لاغری کمک می کنند و مورد تایید FDA هستند ولیکن هیچ یک از آنها معجره نمی کنند . درواقع به روند لاغری کمک می کنند و همچنان کار اصلی به عهده همان رژیم غذایی صحیح و فعالیت بدنی روزانه است و در کنار این در شرایط خاص و در گروهای خاص می توان از دارودرمانی استفاده کرد