RE: آیا نوشابه رژیمی باعث افزایش سکته می شود؟

#96850
کاربر عادی
مشارکت کننده

مرسی
دکتر فرشچی هم اعتقادی به نوشابه های رژیمی ندارند شاید برای همین موارد است.