RE: آشنایی با عوامل موثر بر شیر مادر

#100218
v.fazel
مشارکت کننده

با این حساب اکثر مادران باید مشکل کمبود شیر رو داشته باشند چون بعد زایمان از آرامش و 8 ساعت خواب خبری نیست