پاسخ به: لبنیات سنتی یا صنعتی، کـدام سالم‌تر است؟

#115452
vida samiee
مدیر

شیر خامی که از حیوان دوشیده می‌شود، احتمال دارد با خیلی از میکروارگانیسم‌هایی که روی پستان حیوان یا دست آلوده یا ظرف شیر وجود دارد، آلوده شود و خیلی از این میکروب‌ها باعث فساد شیر می‌شود.