پاسخ به: عوارض ناشی از مصرف زیاد پروتئین

#115316
homa60
مشارکت کننده

رژیم پروتئین باز خیلی بهتر از رژیم گیاهخواریه.