پاسخ به: بهترین ورزش برای کاهش وزن

#115091
vida samiee
مدیر

روش پیاده روی صحیح:
شانه های خود را عقب نگه دارید و عضلات خود را آزاد کنید. بگذارید دست هایتان آزادانه در کنارتان تاب بخورند.

قدم های خود را به صورت پاشنه – پنجه بردارید. کف پا را بر زمین نکوبید.

گام های منظم بردارید تا سرعت تان یکنواخت باشد.

در پنج دقیقه آخر پیاده روی، به تدریج گام هایتان را کوتاه و سرعت تان را کم کنید تا به سرعت اولیه زمان گرم کردن برسید. پیاده روی خود را با انجام تعدادی حرکت کششی تمام کنید. این کار ماهیچه ها را از انقباض خارج کرده و ضربان قلب را به حالت طبیعی برمی گرداند