پاسخ به: حمله آسم چیست؟ برای مقابله با آن چه باید کرد؟

#115085
x
مشارکت کننده

این قسمت از مقاله که گفتید موز را حرارت دهید با کمی فلفل سیاه بخورید خیلی جالب بود من نمیدونستم

برای پیش‌گیری از حمله آسم، موز رسیده را در ماهیتابه حرارت دهید؛ سپس از روی حرارت بردارید و کمی فلفل سیاه روی آن بپاشید و آن را میل کنید تا مسیر لوله‌های تنفسی باز شود. این کار باعث می‌شود فرد بدون سختی نفس بکشد.