پاسخ به: مقدار مجاز خوردن آجیل

#114792
radan
مشارکت کننده

دکتر فرشچی هم خوردن آجیل را منع نکردند و حتی سفارش به خوردن آن در حد تعادل نمودند