پاسخ به: بهترین ورزش برای کاهش وزن

#114518
x
مشارکت کننده

پیاده روی یک تمرین ایده آل برای کاهش وزنه-هیچ تجهیزاتی، به غیر از یک جفت کفش پیاده روی مناسب نیاز ندارد .احتیاجی به باشگاه رفتن هم نیست