پاسخ به: حالت تهوع؛ نشانه بیماری

#114394
vida samiee
مدیر

استفراغ تعمدی یک ساز و کار طبیعی دارد که باید به عنوان آخرین چاره و پس از مشورت با پزشک انجام شود. همچنین قبل از انجام این کار بهتر است از عوارض جانبی آن مطلع باشید.