پاسخ به: معایب و مزایای رژیم غذایی اتکینز

#114290
soheila.d
مشارکت کننده

رژیم های غیرمتعادل موجب فاصله رژیم از عادات و رفتار و علایق فرد می شود لذا رژیمی کوتاه مدت است یعنی فرد توان ادامه این رژیم ها را ندارد و سریعا از ادامه این رژیم پشیمان می شود