پاسخ به: معایب و مزایای رژیم غذایی اتکینز

#114289
soheila.d
مشارکت کننده

گاهی اوقات این نوع رژیم ها را به توصیه دوستان یا افراد خانواده استفاده می کنیم غافل از اینکه رژیم کاهش وزن با در نظر گرفتن شرایط زندگی فرد، بیماری ها، ژنتیک و فعالیت های فیزیکی هر فردی با توجه به نوع بیماری متفاوته.