پاسخ به: سن شروع پوکی استخوان

#114256
vida samiee
مدیر

ورزش هم کمک بسیار زیادی برای جلوگیری از پوکی استخوان میکنه.