پاسخ به: ۵ افسانه و اشتباه رایج درباره پیلاتس

#114171
soheila.d
مشارکت کننده

پیلاتس بر کشش و تقویت بدن، بخصوص عضلات مرکزی متمرکز است.