پاسخ به: غذایی به عنوان چربی سوز وجود ندارد! برای کاهش وزن چه باید کرد؟

#114053
vida samiee
مدیر

در کلینیک نوین دکتر ایتدا از افراد میخواهد که طی یک هفته هر چی خوردند بنویسند و بیارن. دلیل علمیش رو نمیدونم ولی فکر میکنم که دکتر اول میخواهد عادات غذایی فرد رو بشناسه و یک رژیم حساب شده و دقیق تنظیم کنه