پاسخ به: چگونه از درون، زیبایی خودتان را بازسازی کنید

#113961
asma
مشارکت کننده

برای مرطوب کردن عمیق پوست، نوشیدن 5/1 لیتر آب در روز لازم است. کرمهای آبرسان از روی پوست اثر میگذراند ولی نوشیدن آب از درون باعث آبرسانی میشوند