پاسخ به: کولیک نوزاد

#113915
heidary
مشارکت کننده

کولیک شیرخواری عارضه شایعی در میان شیرخواران می باشد. تغییر رنگ مدفوع مشکل خاصی نیست و نیاز به اقدام خاصی ندارد. کولیک، شایع ترین دل درد شیرخواران و کودکان است که معمولاً از هفته دوم تولد آغاز شده، تا حداکثر ۶ ماهگى ادامه مى یابد.
شیرخوار، قرمز شده، پاهایش را به سمت شکم و بالا جمع مى کند. در بسیارى از موارد، علت گریه شیرخوار و کودک، مى تواند ریشه هاى عصبى، متابولیکى، کم خونى و عفونت ادرارى داشته باشد. در توصیف کولیک شیرخواری می توان گفت که کولیک عبارت است از : گریه‌ زیاد با خصوصیات‌ زیر:
حملات‌ گریه‌ معمولاً پیش‌ از عصر یا هنگام‌ عصر رخ‌ می‌دهند.