پاسخ به: خوردن نمک قبل و بعد از غذا به هضم غذا کمک می کند

#113723
vida samiee
مدیر

البته منظور فقط قبل از غذا ،چشیدن طعم نمک به مقدار خیلی خیلی کم هست.
نه اینکه دائم در حین غذا نمک استفاده کنیم یا غذاهای پر نمک بخوریم