پاسخ به: شرایط بدن در زمان بدخلقی ناشی از گرسنگی

#113717
heidary
مشارکت کننده

پس واقعا تغذیه مناسب روی همه رفتارها و خلق و خو و سلامتی تاثیر میذاره