کلسترول بالا معمولا هیچ علائمی ندارد . انجام آزمایش خون تنها راه تعیین کلسترول بالا است .

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
معمولا توصیه می شود که در سن ۲۰سالگی از پزشک خود درخواست یک آزمایش خون جهت اندازه گیری میزان کلسترول نمایید. سپس این آزمایش را حداقل هر ۵ سال یک بار تکرار کنید . اگر نتایج آزمایش شما در محدود طبیعی نباشند ، پزشک شما آزمایشات مکرری را پیشنهاد خواهد کرد . همچنین در صورتی که سابقه خانوادگی کلسترول بالا و یا دیگر عوامل خطر مانند استعمال سیگار و یا دیابت در شما وجود داشته باشد ، پزشک شما آزمایشات مکرری را پیشنهاد خواهد کرد.