درخیلی از کشورها از جمله کشور ما ایران، واحد اندازه گیری کلسترول برحسب میلی گرم کلسترول در دسی لیتر خون محاسبه می شود . در کشورهای اروپایی سطوح کلسترول بر حسب میلی مول کلسترول در لیتر خون محاسبه می شود. هنگامی که نتیجه آزمایش کلسترول خود را دریافت می کنید واحد های ذکر شده را جهت ارزیابی در نظر بگیرید .

 

مطلوب
در معرض خطر
با شانس خطر قطعی
کلسترول تام
(کانادا و اکثر کشورهای اروپایی)
کمتر از ۲/۵ mmol/l
۲/۵ – ۲/۶ mmol/l
۲/۶ < mmol/l
کلسترول تام
(ایالات متحده و برخی کشورها)
کمتر از ۲۰۰ mg/dl
۲۳۹-۲۰۰ mg/dl
۲۴۰< mg/dl
مطلوب در افراد با ریسک بسیار بالای بیماری قلبی
مطلوب در افراد با ریسک بیماری فلبی
نزدیک به مطلوب
در مرز شروع خطر
میزان بالا
خیلی بالا
LDL
(کانادا و اکثر کشورهای اروپایی)
کمتر از ۸/۱ mmol/l
کمتر از ۶/۲ mmol/l
۳/۳-۶/۲ mmol/l
۱/۴ – ۴/۳ mmol/l
۹/۴ -۱/۴ mmol/l
بالاتر از ۹/۴ mmol/l
LDL
( ایالات متحده و برخی کشورها )
کمتر از ۷۰ mg/dl
کمتر از ۱۰۰ mg/dl
۱۲۹-۱۰۰ mg/dl
۱۵۹-۱۳۰ mg/dl
۱۸۹-۱۶۰ mg/dl
۱۹۰ mg/dl و بالاتر
میزان کمتر از مطلوب
خوب
بهترین حالت
HDL
(کانادا و اکثر کشورهای اروپایی)
کمتر ازl / mmol۱.۱ (آقایان)
کمتر از mmol/l ۱.۳(بانوان)
۵/۱- ۳/۱ mmol/l
بالاتر از ۵/۱ mmol/l
HDL
( ایالات متحده و برخی کشورها )
کمتر از ۴۰ mg/dl(آقایان)
کمتر از ۵۰ mg/dl(خانم ها)
۵۹-۵۰ mg/dl
۶۰ mg/dlو بالاتر
مطلوب
در مرز خطر
بالا
بسیار بالا
تری گلیسرید
(کانادا و اکثر کشورهای اروپایی)
کمتر از ۷/۱ mmol/l
۲/۲-۷/۱ mmol/l
۶/۵-۳/۲ mmol/l
بالاتر از ۶/۵ mmol/l
تری گلیسرید
( ایالات متحده و برخی کشورها )
کمتر از ۱۵۰ mg/dl
۱۹۹-۱۵۰ mg/dl
۴۹۹-۲۰۰ mg/dl
۵۰۰ mg/dlو بالاتر

 

لازم به ذکر است که تا حد کمی راهنمای ارزیابی کانادا و اروپا با راهنمای ایالات متحده متفاوت است .
  
میزان LDL مطلوب متغییر است
از آنجائیکه کلسترول LDL  یا کلسترول بد به طور مستقیم با بیماری قلبی مرتبط است تمرکز اصلی بر درمان آن قرار دارد. ارزیابی میزان نرمال LDL به سادگی جدول فوق نمی باشد . در واقع میزان مطلوب LDL  متفاوت است  و بستگی به میزان ابتلا شما به فاکتورهای خطر بیماری قلبی دارد .

هدف اکثر افراد کاهش سطح LDL به کمتر از ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر است . اگر شما دارای دیگر فاکتور های خطر بیماری قلبی هستید این میزان باید کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد . چنانچه شما در معرض شدید فاکتورهای خطر بیماری قلبی هستید باید سطح LDL کمتر از ۷۰ میلی گرم در دسی لیتر داشته باشید .

چه کسی در معرض شدید فاکتورهای خطر در نظر گرفته می شود؟

اگر کسی که سابقه حمله قلبی داشته است و یا دیابت دارد، دارای دو و یا بیش از دو مورد از فاکتورهای خطر زیر باشد ، در گروه در معرض شدید فاکتورهای خطر قرار میگیرد:

  •  استعمال سیگار
  • فشار خون بالا
  • HDL  پایین
  • سابقه فامیلی بیماری قلبی در سنین پایین
  • مردان در سنین بیش از ۴۵سال و زنان در سنین بیش از ۵۵سال