عواملی که ریسک ابتلا به چاقی را افزایش می دهند عبارتند از :

  • ژنتیک: میزان چربی بافتی شما و نیز محل توزیع آنها تحت تاثیر ژن هایتان قرار دارد . همچنین ژنتیک در چگونگی تبدیل غذا به انرژی توسط بدن و نیز چگونگی سوختن کالری در حین ورزش نقش دارد .
  • تاریخچه خانوادگی: سابقه خاواندگی تنها از طریق ژنتیک منجر به چاقی نمی شود . اعضاء خانواده تمایل به تشابه داشتن در خوردن ، سبک زندگی و میزان و نوع و فعالیت بدنی دارند و اگر هریک از والدین شما و یا هر دوی آنها چاق باشند ریسک چاق بودن شما افزایش می یابد .
  • سن: چاقی در هر سن حتی دربچه های کوچک نیز وجود دارد . ولیکن زمانی که سن افزایش می یابد تغییرات هورمنی و سبک زندگی کم تحرک ریسک چاقی را افزایش می دهند . به علاوه همراه با افزایش وزن میزان عضلات بدن نیز کاهش می یابد . کاهش توده عضلانی منتهی به کاهش متابولیسم می شود . این تغییرات نیاز به کالری را کاهش می هند .ینابراین چنانچه سن فرد افزایش یابد و دریافت کالری خود را کاهش ندهد وزن وی افزایش خواهد یافت .
  • ترک سیگار: معمولاً ترک سیگار با اضافه وزن مرتبط می شود . در برخی افراد بعد از یک هفته تا چند ماه پس از ترک سیگار فرد چند کیلوگرم وزن اضافه می کند که اگر رژیم غذایی را کنترل نکنند می تواند منجر به چاقی شود.
  • وضعیت اجتماعی و اقتصادی: برخی شرایط اقتصادی و اجتماعی با چاقی مرتبط هستند . برخی افراد دسترسی به امکانات ورزشی را ندارند ، آگاهی های لازم در مورد نحوه آشپزی سالم را ندارند و به آنها آموزش داده نشده است ، و یا وضعیت اقتصادی مناسبی برای تهیه میوه و سبزیجات تازه و فرایند نشده را ندارند . به علاوه برخی مطالعات نشان داده اند که محیط اجتماعی شما بر میزان وزنتان تاثیر گذار است ، چنانچه شما دوستان و یا بستگان چاق داشته باشید احتمال چاق بودنتان بیشتر است .

داشتن یک یا بیش از یک مورد از فاکتورهای خطر ذکر شده دال بر چاق بودن شما نیست. شما میتوانید بیشتر فاکتورهای خطر را از طریق رژیم غذایی ، فعالیت بدنی و ورزش و تغییر عادات زندگی خود خنثی کنید.