راه های زیادی برای درمان چاقی و رسیدن به وزن سلامت وجود دارد . نوع روش درمانی بستگی به سطح چاقی شما ، وضعیت کلی سلامتی شما و میزان اراده و میل شما در شرکت در برنامه کاهش وزن دارد .

روش های درمان عبارتند از :

  • رژیم غذایی
  • ورزش و فعالیت بدنی
  • تغییرات رفتاری
  • داروهای تجویزی جهت کاهش وزن
  • جراحی

معمولاً کاهش وزن از طریق تغییراتی در سبک زندگی (تغییر رژیم غذایی ، افزایش فعالیت بدنی ، و تغییرات رفتاری ) امکان پذیر است . در موارد بسیار جدی و با اصلاح شیوه زندگی  از دارو درمانی و جراحی نیز به عنوان درمان کمکی استفاده می شود.