افزایش فعالیت بدنی و یا ورزش نیز از بخش های ضروری درمان چاقی است . افرادی که قادر به حفظ وزن کاهش یافته در بیش از چندین سال هستند ورزش منظم دارند حتی ورزش ساده ای مانند پیاده روی . هدف از فعالیت بدنی و ورزش سوختن کالری بیشتر است – گرچه ورزش مزیتهای دیگری نیز دارد . میزان سوختن کالری بستگی به تکرر ، مدت زمان و شدت فعالیت شما دارد .

به منظور افزایش سطح فعالیت بدنی :

  •  ورزش کنید. یکی از بهترین روش های کاهش چربی بدن از طریق ورزشهای هوازی منظم است مانند پیاده روی ، دوچرخه سواری ، بالا رفتن از پله ها ، و یا شنا . افراد دچار اضافه وزن و چاق جهت جلوگیری از چاقی بیشتر و یا به منظور کاهش وزنی ملایم و سبک ،بایستی حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت بدنی با شدت متوسط داشته باشند. به منظور کاهش وزن معنی دار به ۲۵۰ تا ۵۰۰ دقیقه در هفته فعالیت بدنی نیاز می باشد . باید به صورت تدریجی مقدار فعالیت بدنی را همزمان با بهبود تحمل فرد و قوای جسمانی اش افزایش داد . برای سهولت بیشتر می توان میزان فعالیت ذکر شده را در چندین قسمت طی روز انجام داد طوریکه فرد تنها ۵تا ۶ دقیقه در هر قسمت ورزش کند . برای اینکه ورزش مداومی داشته باشید می بایستی اهداف واقع بینانه ای برای خود ترسیم کنید . پزشک شما می تواند در برنامه ریزی ورزشی مناسب با شرایط و موقعیتتان به شما کمک کند .

فعالیت بدنی روزانه خود را افزایش دهید: گرچه ورزش منظم هوازی موثرترین راه سوختن کالری و کاهش وزن اضافی است ولیکن هر نوع حرکت بیشتر نیز کمک به سوختن کالری خواهد کرد . هر نوع تغییر ساده در طول روز می تواند به رسیدن به هدف تان شما را یاری کند . ماشین خود را دور از مرکز خرید مورد نظرتان پارک کنید. باغبانی کنید ، به صورت دوره ای از جای خود بلند شده و دوری در اطراف منزل بزنید و یک قدم شمار به همراه داشته باشد تا بتوانید میزان قدم ها خود را در طی روز حساب کنید.