مکمل های بسیار زیادی وجود دارند که وعده کاهش وزن سریع را می دهند و به صورت آزاد و بدون نیاز به نسخه نیز قابل تهیه هستند .ولیکن اثر بخشی و بی خطر بودن آنها سوال برانگیز است . قبل از مصرف هر نوع مکملی با پزشک خود مشورت کنید .

داروهای گیاهی و ویتامین ها و مواد معدنی همگی تحت عنوان مکمل های غذایی نامگذاری می شوند . برخی از محصولات از جمله آنهایی که با عنوان " طبیعی " برچسب گذاری شده اند اثراتی مشابه داروها دارند و می توانند خطرناک باشند . ترکیبات استانداری ندارند و می توانند عوارض جانبی غیر قابل پیش بینی را ایجاد کنند .حتی برخی ویتامین ها و مواد معدنی نیز در صورتی که در مقادیر زیاد دریافت شوند مشکل آفرین خواهند بود . همچنین مکمل های غذایی می توانند تداخلاتی با داروهای تجویز شده و مصرفی فرد داشته باشند.