معایب شروع غذای تکمیلی در زمان نامناسب

  1. خانه
  2. کلینیک ها
  3. معایب شروع غذای تکمیلی در زمان نامناسب

معایب شروع غذای تکمیلی زود هنگام

چندین دلیل محکمه پسند برای رد شروع زود هنگام غذای تکمیلی در کودکان  وجود دارد :
عدم آمادگی دستگاه گوارش کودک: این امکان وجود دارد که دستگاه گوارش کودک برای هضم غذای نیمه جامد آماده نباشد.

آلرژی ها: شروع زود غذا برای کودک ممکن است باعث ایجاد آلرژی های دوران کودکی شود. بخصوص در خانواده هایی که سابقه آلرژی و حساسیت وجود دارد.
چاقی- بعضی شواهد نشان میدهد کودکانی که زودتر غذای تکمیلی را آغاز کرده اند، تمایل به چاقی در آنها بیشتر است.

مشکلات قلبی: یک مطالعه که توسط یک مرکز تحقیقاتی انجام شده نشان میدهد شروع زود غذای نیمه جامد در کودک، با ایجاد مشکلات قلبی در مراحل بعدی زندگی در رابطه است.

معایب شروع غذای تکمیلی دیر هنگام

همان طور که زود غذا شروع کردن در نوزاد مورد پذیرش متخصصان علم تغذیه نیست،  به تاخیر انداختن آن نیز تا بعد از ۶ ماهگی دارای  معایب زیر است:

سوء تغذیه: شیر مادر نمیتواند ریز مغذی ها و کالری مورد نیاز کودک را تا بعد از شش ماهگی فراهم کند. به طور مثال آهن و ویتامین D موجود در شیر مادر کم بوده و تا شش ماهگی ذخیره بدن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این مشکل در مورد شیر خشک وجود ندارد.

رشد آهسته مهارت خوردن: اگر غذای تکمیلی دیرتر از شش ماهگی شروع شود یادگیری کودک در جویدن  سختتر خواهد شد.

بد غذایی کودکان: به گفته کارشناسان کودکانی که بین ۶-۹ ماهگی به  میزان زیادی از طعم ها  و مزه ها آشنا شده باشند،  به میزان کمتری دچار بد غذایی در آینده خواهند شد.