شروع غذای تکمیلی موفقیت آمیز

اولین و بهترین غذای طبیعی کودک شیر مادر است و جانشین آن شیر خشک  است. به مادران گرامی توصیه میشود حتی الامکان و تا زمانی که برای آنها میسر است کودک خود را با شیر خود تغذیه کنند و آن هم به دلیل منافع بی حد و مرز شیر مادر است.
مطالعات نشان داده شیرمادر علاوه بر قوی نمودن سیستم ایمنی کودک میتواند توان بینایی  و مهارتهای مغزی و هوشی کودک را نیزتوسعه دهد. اسیدهای چرب با زنجیره بلند موجود در شیر مادر، میتوانند در آینده کودک شما را از فشار خون بالا محافظت کنند. از منافع دیگر شیر مادر جلوگیری ازبیماریهای قلبی و سکته ها در بزرگسالی است. یک مطالعه که در مجله آمریکایی کودکان چاپ شده نشان داده ریسک چاقی بزرگسالی در کودکانی که از شیر مادر تغذیه میکنند ۵۵% کمتر از کودکانی است که از شیر خشک تغذیه شده اند.


مزایای شیر مادر

  • بهداشتی و سالم
  • دمای تنظیم شده مناسب برای نوزاد
  • محافظ کودک در برابر بیماریها
  • کمک کننده در ساخت سیستم ایمنی سالم
  • کمک کننده به مهارتهای مغزی و دیداری
  • محافظ در برابر فشار خون بالا
  • جلوگیری کننده از چاقی در بزرگسالی


کارشناسان معتقدند شیر مادر و یا شیر خشک باید تنها غذای کودک برای حداقل چهار ماه اول زندگیش باشد. با این حال برای شروع غذای تکمیلی کودک نظریات متفاوتی وجود دارد که بسته به هر کودک فرق میکند.