مکمل های ید و کم کاری تیروئید

  1. خانه
  2. کلینیک ها
  3. مکمل های ید و کم کاری تیروئید

برخی معالجه کنندگان طب جایگزین، برای معالجه افراد مبتلا به کم کاری تیروئید مصرف قرص و مکمل های ید ( که حاوی ید بالایی هستند) را توصیه می کنند . حقیقت دارد که کمبود شدید ید می تواند منجر به ایجاد بیماری کم کاری تیروئید گردد ولی امروزه کمبود ید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از زمانی که ید به نمک (نمک ید دار) و غذاها اضافه شده، کاهش یافته است. اگر کمبود ید عامل بیماری کم کاری تیروئید نباشد پس مکمل ید هیچ فایده ای را نخواهد داشت.