استئوپروز به معنی استخوان‌های خلل و فرج دار است که باعث ضعیف و شکننده شدن استخوان‌ها می‌گردد، تا حدی که یک فشارکوچک مثل خم شدن یا سرفه کردن می‌تواند به شکستگی منجرشود. در بیشتر موارد، سطوح پایین کلسیم و دیگر مواد معدنی موجود در استخوان‌ها باعث ضعیف شدن آن‌ها می‌گردد.

یکی از عوارض عمومی استئوپروز شکستگی است که بیشتر در ستون فقرات، لگن و کمر رخ می‌دهد. اگرچه بیشتر به عنوان یک بیماری در خانم‌ها در نظر گرفته شده است، اما می‌تواند مردان را نیز درگیر کند و صرف نظر از آن‌هایی که مبتلا به استئوپروز هستند، بسیاری از مردم چگالی استخوانی پایینی دارند که آن‌ها نیز در معرض خطر استئوپروز هستند.

باید بدانید که هیچ‌گاه برای پیشگیری یا کنترل استئوپروز خیلی دیر و یا خیلی زود نیست. شما می‌توانید برای داشتن استخوان‌هایی محکم و سالم در طول زندگی، اقداماتی به عمل آورید.

ثبت‌نام جلسات رژیم درمانی نوین