یک خبر خوش برای مبتلایان به سرطان پروستات

  1. خانه
  2. سرطان پروستات
  3. یک خبر خوش برای مبتلایان به سرطان پروستات

سرطان پروستات  یکی از رایج ترین انواع سرطان در میان مردان می باشد؛ بر اساس اطلاعات آماری ایالت متحده از هر ۶ مرد امریکایی، یک نفر در طول زندگی خود به این سرطان مبتلا می شود. بیش از ۲ میلیون مرد در امریکا و حدود ۱۶ میلیون در سراسر دنیا  مبتلا به سرطان پروستات هستند و به  زندگی خود ادامه می دهند.

در مطالعه ای که برای اولین بار به بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و مرگ ناشی از سرطان پروستات، بعد از تشخیص این بیماری پرداخته است، مشخص گردید فعالیت بدنی با کاهش خطر مرگ ناشی از این بیماری مرتبط می باشد.

بر اساس این مطالعه که درJournal of Clinical Oncologyبه چاپ رسیده است و خبر خوشی برای مبتلایان به سرطان پروستات را بدنبال دارد؛ مبتلایان به این سرطان ، بعد از تشخیص بیماری خود با افزایش میزان فعالیت بدنی روزانه شان ، قادر خواهند بود خطر پیشرفت سرطان پروستات را کاهش دهند.

در این مطالعه، محققین ۲۷۰۵ فرد مبتلا به سرطان پروستات را بمدت ۱۸ سال مورد بررسی قرار دادند.شرکت کنندگان میزان فعالیت بدنی خود را (شامل پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، شنا و دیگر ورزش ها و فعالیت های خارج ازمنزل)، بصورت میانگین در طول یک هفته گزارش نمودند.

بررسی نتایج نشان داد، هم فعالیت بدنی سبک و هم شدید،  هر دو در کاهش میزان مرگ ومیر سودمند می باشند. اما در افرادی که بیش از۹۰ دقیقه در هفته پیاده روی سخت داشتند، نسبت به افرادی که کمتر از ۹۰ دقیقه پیاده روی سبک در طول هفته داشتند،  خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات ۴۶% کمتر بود. همچنین در افراد با فعالیت بدنی شدید (بیش از ۳ ساعت در هفته) در مقایسه با افرادی که کمتر از یک ساعت در هفته فعالیت بدنی شدید داشتند، خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات ۶۱% کمتر بود.

نکته عملی: تا کنون فواید بسیاری برای فعالیت بدنی عنوان شده است. نتایج این مطالعه نیز پیشنهاد می کند افراد مبتلا به سرطان پروستات برای حفظ سلامتی خود باید فعالیت بدنی داشته باشند؛سطوح مختلف فعالیت ورزشی می تواند موجب افزایش طول عمر این بیماران شود ، اما با افزایش شدت و میزان فعالیت بدنی این اثرات سودمند بیشتر خواهند شد.

منبع: Journal of Clinical Oncology, 2011

Loading