کودکانی که بیشتر می خوابند کمتر غذا می خورند

  1. خانه
  2. دریافت غذا
  3. کودکانی که بیشتر می خوابند کمتر غذا می خورند

به نظر می رسد هر کسی به دنبال مقصری برای چاقی دوران کودکی است فست فودها ، نوشیدنی های شیرین و یا غذاها در مقادیر زیاد. اما یک کار ساده یعنی خاموش کردن چراغ و رفتن به رختخواب می تواند راه حل این موضوع باشد.  این اولین مطالعه ی است که تاثیر خواب را بر روی رفتارهای غذایی کودکان از طریق تغییر در میزان خواب افراد شرکت کننده بررسی می کند.
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تغییر در مدت زمان خواب کودکان روی گزارش آن ها از میزان غذای دریافتی شان، هورمون های تنظیم کننده ی اشتها و وزن بود که نتایج این مطالعه در دسامبر ۲۰۱۳ در مجله ی Pediatrics منتشر شد.
در این مطالعه ۳۷ کودک بین سنین ۸ تا ۱۱ سال که ۲۷% آنها دارای اضافه وزن و چاق بودند به مدت ۳ هفته در مطالعه شرکت کردند. در هفته ی اول مطالعه از کودکان خواسته شد که به همان میزانی که به طور معمول می خوابند، بخوابند. در طول هفته ی دوم گروه به صورت تصادفی دو گروه شدند که میزان خواب آنها هر شب  5/1 ساعت  در یک گروه افزایش و در گروه دیگر کاهش یافت. در هفته ی سوم برنامه های جایگزین تکمیل شد. نتایج اولیه شامل دریافت رژیمی (که به وسیله ی یادآمد ۲۴ ساعته ارزیابی شد) و سطح لپتین و گرلین بود. نتایج ثانویه وزن کودک بود.
در مقایسه با حالتی که مدت زمان خوابیدن کاهش یافته بود  در حالت افزایش مدت زمان خوابیدن، کودکان دریافت ۱۳۴ کیلوکالری کمتر در روز را گزارش کردند و سطح لپتین ( یک هورمون تنظیم کننده ی اشتها که با میزان بافت چربی همبستگی زیادی دارد) در حالت ناشتا کمتری را نشان دادند. وزن اندازه گیری شده در زمان افزایش مدت زمان خواب  22/0 کیلوگرم کمتر از زمانی بود که زمان خواب کاهش یافته بود. تفاوتی در میزان گرلین در حالت ناشتا وجود نداشت.
در مقایسه با کاهش میزان خواب ، افزایش مدت زمان خوابیدن در کودکان در سنین مدرسه باعث گزارش دریافت غذای کمتر ، سطح لپتین ناشتای پایین تر و وزن کمتر می شود. نقش بالقوه ی مدت زمان خوابیدن در پیشگیری از چاقی کودکان و درمان آن نیاز به مطالعه ی بیشتری دارد.
نکته ی عملی : با توجه به یافته های این مطالعه خواب کافی در کودکان در سنین مدرسه می تواند در پیشگیری از چاقی کودکان موثر باشد.

منبع: Pediatrics. 2013 Dec;132(6):e1473-80

 

Loading