ویتامین D ممکن است نقش مهمی را در شروع و گسترش سرطان پروستات بازی کند. اگر چه رابطه ی علت و معلولی بین این دو موضوع ثابت نشده است. محققان هنوز درباره ی نقش ویتامین D و اینکه دریافت مقادیر بالای آن می تواند سرطان پروستات را کنترل کند مطمئن نیستند. اما آن چه که می دانند این است که ویتامین D  نقش حیاتی در رشد و توسعه ی سلولی دارد. به نظر می رسد ویتامین D در تنظیم تمایز سلول ها به صورت نرمال و تنظیم سرعت رشد سلول ها نقش دارد. این فرضیه وجود دارد که مقادیر خیلی کم ویتامین D در بدن باعث شود که سلول ها به سمت سرطانی شدن پیش روند.
مطالعه ی جدید نشان می دهد که سطوح پایین ویتامین D در خون با موارد پیشرفته تر و تهاجمی تر سرطان پروستات در ارتباط است و در افراد سیاه پوست که سطوح ویتامین D پایینی دارند نسبت به آن ها که سطوح نرمال دارند احتمال بیشتری برای تست مثبت سرطان بعد از بیوپسی پروستات وجوددارد. در این مطالعه سطح ویتامین D سرم را با نتایج به دست آمده از بیوپسی پروستات در مردانی که در آن ها میزان آنتی ژن اختصاصی پروستات و یا معاینه ی انگشتی رکتوم غیر طبیعی بود مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه در ۱ می ۲۰۱۴ در مجله ی  Clinical Cancer Research منتشر شد.
 محققان سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین  D  را در ۶۶۷ مردشیکاگوئی بین سنین ۴۰ تا ۷۹ سال که به علت سطح غیر طبیعی آنتی ژن اختصاصی پروستات و یا معاینه ی انگشتی غیر طبیعی رکتوم تحت بیوپسی قرار گرفته بودند را بررسی کردند.
سطح نرمال ویتامین D  بین ۳۰ تا ۸۰ نانوگرم در هر میلی لیتر است. کمبود ویتامین D  و یا سطح کمتر از ۲۰ نانوگرم در میان  مردان مورد آزمایش نسبتا شایع بود. در مردان اروپایی آمریکایی بین سطوح کمتر از ۱۲ نانوگرم (کمبود شدید) ویتامین D  و نمره ی گلیسون( معیار درجه بندی سرطان پروستات )  بالا و مرحله ی تومور CT2b (مرحله ای که تومور بیش از نیمی از لوپ را اشغال کرده است و از مراحل  اولیه ی سرطان پروستات است.)  ارتباط وجود داشت. در مردان آمریکایی آفریقایی ارتباط بین شانس افزایش یافته ی سرطان و سطوح کمتر از ۲۰ نانوگرم ویتامین D  پیداشد.
حدود ۴۴ درصد مردان با تست بیوپسی مثبت و ۳۸ درصد مردان با تست بیوپسی منفی دارای کمبود ویتامین D بودند. در میان مردانی که تست سرطان بعد از بیوپسی درآن ها مثبت بود آن هایی که سطوح خیلی پایین  ویتامین D (کمتر از ۱۲ نانوگرم ) را داشتند این ها شانس بیشتری برای سرطان پیشرفته تر و تهاجمی تر داشتند.  به نظر می رسد ارتباط بین سرطان و ویتامین D  در مردان سیاه پوست قوی تر است. به طور کلی مردان سیاه پوست شانس بیشتری برای ابتلا و تشخیص سرطان پروستات دارند به طوری که اگر شانس ابتلا به سرطان پروستات در یک مرد ۷/۱ در طول زندگیش باشد در مردان سیاه این شانس  افزایش یافته و به ۵/۱ می رسد.
در مردان آمریکایی آفریقایی کمبود ویتامین D با افزایش شانس تشخیص سرطان پروستات از روی نمونه برداری همراه است. کمبود شدید ویتامین D هم در مردان آمریکایی آفریقایی و هم در مردان اروپایی آمریکایی با نمره ی گلیسون و مرحله ی تومور بالاتر ارتباط مستقیم دارد. محققان در مورد این موضوع که کمبود ویتامین D می تواند شانس بالای ابتلا به سرطان پروستات را در سیاه پوستان توضیح دهد مطمئن نیستند. مطالعات بیشتر و وسیع تری برای یافتن این ارتباط مورد نیاز است.
 نکته ی عملی : با توجه به یافته های این مطالعه مردان به ویژه مردان سیاه پوست باید نسبت به دریافت مقادیر کافی ویتامین D  توجه کافی داشته باشند.

منبع: Clinical Cancer Research 2014 May 1;20(9):2289-99

 

Loading