کدام نوع گوشت خطر دیابت را افزایش می‌دهد؟

  1. خانه
  2. آهن
  3. کدام نوع گوشت خطر دیابت را افزایش می‌دهد؟

درحالیکه در پیشگیری از ابتلا به دیابت رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان به طور کلی سالم‌تر از رژیم غذایی مبتنی بر گوشت است، همه گوشت‌ها به طور مساوی بر این احتمال تاثیر نمی‌گذارند. دانشمندان دریافتند که مصرف بالای گوشت قرمز و مرغ با افزایش خطر ابتلا به دیابت همراه است، که به طور جزئی به داشتن محتوای بالای “آهن هم” در این گوشت‌ها نسبت داده می‌شود.
نتایج مطالعات حاکی از آن است خطر ابتلا به دیابت با مصرف گوشت قرمز و مرغ افزایش می‌یابد و توسط جایگزینی آن‌ها با ماهی کم می‌شود.

ارتباط انواع گوشت با بروز دیابت

جهت درک مکانیسم پایه برای نقش گوشت قرمز و مرغ در پیشرفت دیابت، مطالعه حاضر ارتباط بین محتوای “آهن هم” رژیم غذایی از تمام گوشت‌ها و خطر ابتلا به دیابت را بررسی کرد و ارتباط مثبت وابسته به مقدار مصرف یافت شد.
پس از تعدیل اثر مقدار “آهن هم” رژیم غذایی، ارتباط بین گوشت قرمز با دیابت همچنان وجود داشت، که نشان می‌دهد سایر مواد شیمیایی موجود در گوشت قرمز می‌تواند مسئول افزایش خطر ابتلا به دیابت باشد. در مقایسه، ارتباط بین مصرف مرغ و خطر ابتلا به دیابت منتفی شد و این نتیجه بیانگر این مهم است که ابتلا به دیابت به علت میزان “آهن هم” در ماکیان می‌باشد. بنابراین بخش‌هایی از مرغ که مقادیر کمتری “آهن هم” دارد مانند گوشت سینه، در مقایسه با ران‌ها می تواند سالم‌تر باشد.
به گفته دانشمندان ما نیازی به حذف کامل گوشت از رژیم غذایی نداریم. فقط باید مصرف روزانه خود را به خصوص برای گوشت قرمز کاهش دهیم و سینه مرغ یا پروتئین‌های گیاهی را به منظور کاهش خطر ابتلا به دیابت انتخاب کنیم.
نکته عملی: توصیه می‌شود از یک رژیم غذایی سالم و متنوع پیروی کرده و مصرف گوشت قرمز در حد اعتدال باشد. از جمله جایگزین‌های سالم‌تر برای گوشت قرمز می‌توان ماهی و حبوبات را نام برد.

منبع:

Mohammad Talaei et al. American Journal of Epidemiology 2017; Volume 186: Page 824-833.

Loading