کاهش وزن و بهبود آریتمی

فیبریلاسیون دهلیزی اختلالی است که بسیاری از مردم بدان مبتلا می شوند و به عنوان اپیدمی هزاره جدید نام گذاری شده است. فیبریلاسیون دهلیزی اختلال در پالس های الکتریکی  تنظیم کننده ضربان قلب است. ضربان قلب سریع یا نامنظم منجر به انقباض سریع یا بی نظم دهلیزهای قلب می شود. این شرایط احتمال وقوع سکته مغزی و مشکلات قلبی را در فرد افزایش می دهد.
چاقی به عنوان عامل اصلی ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در نظر گرفته شده است. اضافه وزن از طرق گوناگون می تواند اثرات بارزی بر وضعیت دهلیزها بگذارد. برای مثال چاقی از طریق افزایش التهاب می تواند در افزایش ضخامت دیواره قلب اثر بگذارد. به همین جهت گروهی از محققان طی مطالعه ای به بررسی تأثیر پیروی از یک رژیم غذایی کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی بر کاهش علائم فیبریلاسیون دهلیزی پرداختند. نتایج این مطالعه در نوامبر سال ۲۰۱۳ در Journal of the American Medical Association به چاپ رسیده است.
۱۵۰ نفر که مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بودند با نمایه توده بدن بالای ۲۷ در این مطالعه شرکت نمودند و به طور متوسط تا ۱۵ ماه پیگیری شدند. این افراد به دو گروه تقسیم شدند. گروهی تحت درمان با رژیم کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی قرار گرفتند(گروه مداخله) و گروهی تنها توصیه های غذایی، الگوی زندگی و ورزشی دریافت کرده بودند(گروه مشاوره).
گروه مداخله طی ۸ هفته از یک رژیم با انرژی کمِ روزانه ۱۲۰۰-۸۰۰ کیلوکالری پیروی کردند.  همچنین ۳ بار در هفته به انجام فعالیت ورزشی متوسط پرداختند به طوری که زمان فعالیت ها از ۲۰ دقیقه شروع شد و به تدریج به ۴۵ دقیقه افزایش یافت.
در انتهای مطالعه، گروه مداخله که تحت رژیم کاهش وزن قرار گرفته بودند به طور متوسط حدود ۱۴ کیلوگرم وزن کم کردند. در حالیکه گروهی که فقط توصیه های ورزشی و تغذیه ای دریافت کرده بودند حدود ۶ کیلوگرم وزن کم کردند. در هر دو گروه علائم فیبریلاسیون دهلیزی کاهش یافته بود اما این تغییر در گروه مداخله بارز تر بود. طبق تحقیقات انجام شده هر یک واحد افزایش در نمایه توده بدن باعث ۵-۴% افزایش خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که شدت علائم فیبریلاسیون دهلیزی در افرادی که از یک برنامه مدیریت وزن منسجم استفاده می کردند تا ۵ برابر نسبت به افراد دیگری که تنها توصیه های ورزشی و تغذیه ای دریافت می کردند کاهش یافته بود. همچنین تپش قلب، تنگی نفس، سرگیجه، خستگی و درد سینه در افرادی که رژیم می گرفتند ۴ تا ۵ برابر کمتر از افراد دیگر بود.
نکته عملی: افراد چاق یا دارای اضافه وزنی که مبتلا به ضربان قلب نامنظم(آریتمی) هستند، به کمک کاهش وزن می توانند شرایط خود را بهبود دهند. طبق نتایج مطالعه، به طور کلی کاهش وزن متوسط و افزایش فعالیت ورزشی می تواند بی نظمی ضربان قلب ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی را کاهش دهد.
منبع:

JAMA. 2013;310(19):2050-2060

 

Loading